tu jesteś: Aero2 / Bezpłatny Internet / Zamów kartę / Jak uzyskać kartę Aero2

Jak uzyskać kartę Aero2

  • Po wypełnieniu Wniosku Online na adres e-mail w nim podany otrzymasz maila aktywacyjnego.

  • Wpłać 20 zł na konto o numerze: 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 (dla Aero2, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa) – w tytule przelewu podaj: „Depozyt BDI” oraz numer PESEL dla obywateli RP lub imię i nazwisko oraz numer paszportu dla obywateli innych państw.
  • Wpłać 7 zł na konto o numerze: 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227 (dla Aero2, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa) – w tytule przelewu podaj: "Opłata za wysyłkę karty SIM BDI” oraz numer PESEL dla obywateli RP lub imię i nazwisko oraz numer paszportu dla obywateli innych państw.

 

  • Wydrukuj i podpisz Zamówienie w dwóch miejscach, a następnie wyślij je wraz z kopią dowodu tożsamości i kopią wniesienia ww. opłat na adres: Aero2 35-234 Rzeszów ul. Trembeckiego 11A z dopiskiem „Bezpłatny Dostęp do Internetu".
  • Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dokumenty dotarły - wyślij przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  • Mamy nadzieję, że przesyłka dotrze jak najszybciej.

  • Korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu jest możliwe wyłącznie po zainstalowaniu karty SIM Aero2 w Urządzeniu telekomunikacyjnym określonym w Regulaminie.
  • BDI jest bezpłatnym dostępem do Internetu, który umożliwia Aero2 – infrastrukturalny operator telekomunikacyjny. Kartę SIM Aero2, która umożliwi korzystanie z Bezpłatnego Internetu można zamówić wysyłkę do domu na swój koszt.
  • Niezależnie od decyzji dotyczącej uzyskania karty SIM Aero2 BDI należy zapoznać się z informacjami o BDI dostępnymi w zakładce Bezpłatny Internet,Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, a także sprawdzić mapę zasięgu sieci Aero2.
  • Bezpłatny Dostępu do Internetu udostępniany przez Spółkę Aero2 mogą zamówić osoby pełnoletnie, legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości. Każda osoba zgodnie z Regulaminem może posiadać jedną kartę SIM.